Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
In 2009 is de basis gelegd voor de Businessclub van Museum aan het Vrijthof. De Businessclubleden ondersteunen de exploitatie van Museum aan het Vrijthof door een jaarlijkse donatie van € 2.500. Mede dankzij de Businessclub wordt het voortbestaan van het museum gegarandeerd. Als dank voor hun bijdrage biedt de Businessclub de leden promotiemogelijkheden in het museum, bijzondere bijeenkomsten en een exclusief netwerk.

Samenstelling bestuur van de Stichting Businessclub Museum aan het Vrijthof:
Michel Severijns (voorzitter)
Gerard Huls (penningmeester)
Marjon Janssens (secretariaat)
Wil van Aubel
Wouter de Vries

Mocht uw interesse gewekt zijn, dan kunt u contact opnemen met Marjon Janssens via +31 (0)43 321 13 27 of businessclub@museumaanhetvrijthof.nl. Uw informatieverzoek zal discreet worden behandeld.
Zichtbaarheid in het museum
De Businessclub zorgt ervoor, dat haar leden optimaal zichtbaar zijn in Museum aan het Vrijthof. Ieder lid krijgt een standaard vermelding met naam en logo op de website van het museum. Daarnaast zijn de leden permanent zichtbaar met logo op het grote scherm op de cour van het museum.
Jaarlijkse bijeenkomsten
Businessclub Museum aan het Vrijthof organiseert jaarlijks een Businessclub diner. Tijdens deze bijeenkomst zal de directeur en/of voorzitter van het museum de jaarplanning bekendmaken, de tentoonstellingsplannen toelichten en eventuele nieuwe aanwinsten tonen. Daarnaast is er natuurlijk voldoende gelegenheid om te netwerken en kennis te maken met elkaar. De Businessclubleden worden ook uitgenodigd voor de openingen van de tijdelijke tentoonstellingen in het museum. Tevens organiseert Businessclub Museum aan het Vrijthof regelmatig andere activiteiten voor haar leden, zoals netwerkbijeenkomsten.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook