Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
De Stichting Vrienden van Museum aan het Vrijthof bestaat al zo'n 20 jaar. Samen leveren de Vrienden - zo'n 350 op dit moment - financiële, mentale en feitelijke ondersteuning aan het museum. Met de jaarlijkse donaties zijn projecten gerealiseerd met actuele bestemmingen zoals onze wisselende tentoonstellingen, aanpassingen aan de audiovisuele installaties, vritrines in de ramen aan de voorzijde van het museum, twee zilveren kandelaars van Désirée Tonnaer en een bijdrage aan de bronzen toegangspoort van Appie Drielsma. De Vrienden hebben ook met een schenking van € 30.000 het Grand Café Maastricht Soiron mede mogelijk gemaakt.
Dankzij de vrienden weet het museum zich gesteund door een grote groep mensen die het museum een warm hart toedraagt en als onze ambassadeur optreedt bij potentiële nieuwe vrienden, bezoekers en andere personen die van belang zijn voor het museum.

Al voor € 40 (€ 60 met partner) bent u vriend van Museum aan het Vrijthof. Voor € 70 (€ 100 met partner) bent u gouden vriend. Als u uw vriendschap voor 5 jaar vastlegt, kunt u gebruik maken van de in 2012 vergrote fiscale voordelen voor culturele instellingen, waardoor het museum tot ruim tweemaal zoveel ontvangt als uw donatie netto kost. Desgewenst sturen wij u graag hierover informatie toe. U kunt hiervoor ook de website van de belastingdienst raadplegen. Zie voor de verschillende categorieën Vrienden de webpagina Opties Lidmaaschap.

Als dank voor uw vriendschap heeft u onbeperkt gratis toegang tot het museum, krijgt u 10% korting op alle bestedingen in het Grand Café (per pashouder voor een tafel van 4 personen), ontvangt u de museumnieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse vriendenbijeenkomst en andere evenementen.

Als uw belangstelling is gewekt en u Vriend wilt worden, kunt u zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met Connie Schuurmans via connie.schuurmans@museumaanhetvrijthof.nl.

Bankgegevens

IBANnummer:   NL58ABNA0576114332  t.n.v. Stichting Vrienden van Museum aan het Vrijthof
BICnummer:     ABNANL2A

Berekening contributie:
Vrienden die lid worden in januari t/m maart betalen de volledige jaarcontributie.
Vrienden die lid worden in april t/m juni betalen 3/4 van de jaarcontributie.
Vrienden die lid worden in juli t/m september betalen 1/2 van de jaarcontributie.
Vrienden die lid worden in oktober t/m december betalen 1/4 van de jaarcontributie.

Opzeggen lidmaatschap uitsluitend per 1 januari.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook