Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Stichting Museum aan het Vrijthof
Vrijthof 18
6211 LD Maastricht
043 321 13 27
RSIN 804240863

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Museum aan het Vrijthof is per 16 maart 2017 als volgt samengesteld:

Samenstelling bestuur Stichting Museum aan het Vrijthof:
Tiny Rieken (voorzitter)
Vivien L'Ortye (Secretaris)
Mark Vondenhoff (Penningmeester)
Mr. Paul Fuchs
Mr. Bert Lejeune
Michel Severijns, MA

Museum aan het Vrijthof wordt geleid op basis van een bestuur-directiemodel. In dit model draagt het stichtingsbestuur de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. De mate waarin taken en verantwoordelijkheden zijn gelegd bij de directie is vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement. 

De bestuursleden conformeren zich aan de ‘code of cultural governance’ en handelen conform het bestuursreglement.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Medewerkers en bestuur
YouTube LinkedIn Twitter Facebook