Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Geschiedenis van het museum

Van Spaans Gouvernement tot Museum aan het Vrijthof
Tussen 1970 en 1973 werd het voormalige zestiende-eeuwse kapittelhuis verbouwd tot Museum Spaans Gouvernement. Het museum bood onderdak aan de collectie kunst en kunstnijverheid van het echtpaar Wagner-de Wit. Deze collectie is tot stand gekomen dankzij erfenissen en uitgebreid door het echtpaar via aankopen. De collectie was, door het in Den Haag woonachtige echtpaar Wagner-de Wit, in 1954 ondergebracht in de Stichting Wagner-de Wit. Na de dood van Broos en Fré Wagner-de Wit, in respectievelijk 1957 en 1958, werd de collectie overgebracht naar Maastricht. 15 jaar later werd de collectie, in het voor dit doel verbouwde Spaans Gouvernement, ondergebracht.

    Van 1973 tot 1989 was Museum Spaans Gouvernement slechts toegankelijk op afspraak. Daarnaast werd het museum incidenteel ingezet als ontvangstlocatie. Sedert 1989 is het museum op vaste momenten voor publiek geopend geweest en vanaf 1995 zijn jaarlijks twee of meer tijdelijke tentoonstellingen gehouden.

    In de bijna 23 jaar die sedert 1989 zijn verstreken, is de collectie Wagner-de Wit door aankopen, verkopen, bruiklenen en schenkingen veranderd. Hierdoor ontstond een meer uniforme collectie. De collectie begon als een zeer brede particuliere verzameling. Door de jaren heen kwam de focus van de museale collectie steeds meer te liggen op de kunst en vooral op de kunstnijverheid van de stad Maastricht. Sinds 1995 is ook het gevoerde tentoonstellingsbeleid meer gericht op de kunst en kunstnijverheid van Maastricht in de afgelopen vijf eeuwen.

    De toenemende activiteiten in het museum maakten het reeds in de jaren 1980 gevoelde ruimtegebrek steeds nijpender. Door de beperkte beschikbare ruimte voor de vaste collectie was uitbreiding van de thematiek onmogelijk. Hierdoor lag het accent noodgedwongen met name op de achttiende-eeuwse stijlkamers. Ten behoeve van de tijdelijke exposities moest de vaste collectie twee of zelfs meerdere malen per jaar plaats maken. Hierdoor ontstond de wens voor een museale uitbreiding.

    In januari 2009 is, op de zo dringend gewenste uitbreiding vooruitlopend, de naam van het museum gewijzigd van Museum Spaans Gouvernement naar Museum aan het Vrijthof. Met deze naamswijziging is een statement gemaakt en is reeds een stap in de richting van de prangende uitbreiding gezet. Na vele jaren van voorbereidingen en vooral zoeken naar de benodigde financiële middelen is in januari 2011 de uitbreiding van Museum aan het Vrijthof van start gegaan. De heropening van het museum vond plaats in het voorjaar van 2012.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook