Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Wat betekent dit voor u?
Donateurs van culturele ANBI’s voor een bedrag van minimaal € 50,00 hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Kort gezegd: als u uw vriendschap voor 5 jaar vastlegt, kunt u gebruik maken van deze in 2012 vergrote fiscale voordelen voor culturele instellingen, waardoor het museum tot ruim tweemaal zoveel ontvangt als uw donatie netto kost. Desgewenst sturen wij u graag hierover informatie toe. Zie ook de website van de belastingdienst.
KLIK HIER
voor het formulier dat u kunt gebruiken.

RSIN
      
Het RSIN van de Stichting Vrienden Museum aan het Vrijthof is 804235156.

Beleidsplannen Stichting Vrienden van Museum aan het Vrijthof

Onderstaand kunt u de door ons gepubliceerde beleidsplannen voor Stichting Vrienden Museum aan het Vrijthof downloaden.

YouTube LinkedIn Twitter Facebook