Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Stichting Museum aan het Vrijthof is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij betalen hierdoor geen belasting over giften. Dit betekent voor een donateur dat de gift volledig ter beschikking staat tot het Museum. Omdat we een culturele ANBI zijn, is uw gift daarnaast ook nog aftrekbaar.

Wat deze culturele ANBI-status precies betekent voor u als donateur vindt u op deze pagina.
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt, (de Geefwet).

Belastingvoordelen donateurs Museum aan het Vrijthof
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI
Omdat Museum aan het Vrijthof een culturele ANBI is, moeten wij giften apart vermelden in onze administratie. Wij mogen deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van onze instelling. Hierdoor weet u dat uw gift altijd op de juiste manier gespendeerd wordt.

Wilt u graag meer informatie? Kijk op onderstaande pagina's.
Vragen
ANBI.nl
Belastingdienst.nl

Wilt u ons graag steunen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op of klik hier voor de mogelijkheden.

GEGEVENS STICHTING MUSEUM AAN HET VRIJTHOF

Stichting Museum aan het Vrijthof

Vrijthof 18
6211 LD Maastricht
043 321 13 27
RSIN 804240863

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Museum aan het Vrijthof is per 16 maart 2017 als volgt samengesteld:

Samenstelling bestuur Stichting Museum aan het Vrijthof:
Tiny Rieken (voorzitter)
Vivien L'Ortye (Secretaris)
Mark Vondenhoff (Penningmeester)
Mr. Paul Fuchs
Mr. Bert Lejeune
Michel Severijns, MA

Stichting Museum aan het Vrijthof wordt geleid op basis van een bestuur-directiemodel. In dit model draagt het stichtingsbestuur de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. De mate waarin taken en verantwoordelijkheden zijn gelegd bij de directie is vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement. 

De bestuursleden conformeren zich aan de ‘code of cultural governance’ en handelen conform het bestuursreglement.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Medewerkers en bestuur

YouTube LinkedIn Twitter Facebook