Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Schenken en Nalaten
Stichting Museum aan het Vrijthof is een particulier museum gelegen in het centrum van Maastricht. We ontvangen geen structurele financiering van de gemeente Maastricht, Provincie Limburg of de landelijke overheid.

Dankzij deze onafhankelijke positie is Stichting Museum aan het Vrijthof minder vatbaar voor schommelingen in het politieke klimaat. Wel staat de begroting van ons museum continu onder druk en moet de organisatie derhalve een ondernemende en zakelijke koers voeren om de kosten te kunnen dekken.

Het museum is gesitueerd in het voormalige Spaans Gouvernement, een gebouw dat al in de 16e eeuw dienst deed als buitenpaleis van Keizer Karel V. Het museum is ontstaan uit de kunstcollectie van het echtpaar Wagner-de Wit, dat in 1954 hun verzameling naliet om te beheren voor volgende generaties. Na de grote verbouwing van 2012 werd het museum
omgedoopt tot Stichting Museum aan het Vrijthof. In 2014 is het museum voorzichtig begonnen een andere koers te varen. De zekerheden van vaste collectiepresentaties werden losgelaten en ingeruild voor wisselende tentoonstellingen over hedendaagse toegankelijke kunst en diverse
activiteiten.

Als privémuseum zijn wij altijd op zoek naar particulieren of bedrijven die ons een warm hart toedragen. Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden waarop u ons (financieel) kunt steunen.

Word Vriend
Word lid van de Businessclub

Stichting Museum aan het Vrijthof opnemen in uw testament

U kunt Stichting Museum aan het Vrijthof laten opnemen in uw testament. Dit kan via een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het Museum een erfdeel (bepaald deel of percentage) van uw nalatenschap. Met een legaat kunt u een bepaald bedrag of (on)roerend goed nalaten. Daarnaast kunt u vanaf € 50.000 een fonds op naam oprichten waarmee u een bijdrage kunt geven aan Stichting Museum aan het Vrijthof. Hierdoor raakt u meer betrokken bij de organisatie.

Wilt u graag meer informatie of heeft u vragen over bovenstaande? Neemt u dan gerust contact op met Connie Schuurmans (secretariaat) via connie.schuurmans@museumaanhetvrijthof.nl of via +31 43 321 13 27.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook